Privacy & Cookie Statement

In dit Privacy & Cookie Statement lees je hoe Double T Haarmode persoonsgegevens verwerkt onder andere teneinde haar dienstverlening te ondersteunen en te verbeteren.

1. VERZAMELING PERSOONSGEGEVENS

Double T Haarmode verzamelt op de volgende manieren persoonsgegevens:
Op de website https://doublethaarmode.nl/ als je je een online afspraak maakt;
Op websites van derden. Als je je inschrijft voor een event via Facebook, als je je gegevens deelt via social media kanalen zoals Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram. Wij willen je erop wijzen dat deze social media kanalen ook voor eigen doeleinden persoonsgegevens kunnen verwerken. Double T Haarmode is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die niet in haar opdracht gebeurt. Wij adviseren je dan ook het privacy beleid van deze derden zorgvuldig te lezen;
In de salon. Hierbij kun je denken aan de vraag van een medewerker naar jouw persoonsgegevens, en of deze mogen worden opgeslagen. Door het betreden van de salon geef je toestemming om in de salon gemaakte foto’s/video’s te gebruiken voor publicatie- en promotie doeleinden.

2. WELKE PERSOONSGEGEVENS

Double T Haarmode verzamelt onder andere de volgende persoonsgegevens:
Bij het mondeling toestemming geven in de salon: voornaam, achternaam, e-mail, telefoonnummer, woonplaats, adres, postcode, geboortedatum, aankopen producten, aankopen services;
Bij het maken van een online afspraak op de website https://doublethaarmode.nl/: naam, e-mail, telefoonnummer;
Door jezelf gedeelde gegevens via social mediakanalen;Beeldmateriaal tijdens een bezoek aan de salon.

3. DOELEINDEN EN RECHTVAARDIGINGSGRONDEN

Double T Haarmode of een verwerker van Double T Haarmode gebruikt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden/rechtvaardigingsgronden:
Het uitvoeren en het verbeteren van haar dienstverlening op het gebied van het voeren van een kapsalon, waaronder alle communicatie aan jou om evenementen optimaal te laten verlopen;
Ter ondersteuning van de klantenservice;
Het versturen van updates, informatie en aanbiedingen ter zake direct door Double T Haarmode aangeboden;
De in de salon gemaakte foto’s en video’s kunnen gebruikt worden voor publicatie- en promotie doeleindenDouble T Haarmode gebruikt jouw gegevens niet voor andere dan bovenstaande doeleinden. Double T Haarmode verwijst jou door naar hoofdstuk 8 van dit Privacy & Cookie Statement voor een uitvoerige beschrijving van jouw rechten. Indien jij geen toestemming hebt gegeven voor het verzamelen van jouw persoonlijke voorkeur op basis van een bezoek in de salon, bestaat nog steeds de mogelijkheid dat jij aanbiedingen van Double T Haarmode ontvangt.

4. DUUR BEWARING PERSOONSGEGEVENS

Double T Haarmode bewaart persoonsgegevens - in een vorm die het mogelijk maakt om jou te identificeren - niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van bovenstaande doeleinden.

5. BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

Double T Haarmode neemt met inachtneming van de stand van de techniek passende technische en organisatorische maatregelen teneinde jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, onrechtmatig gebruik en onbevoegde toegang.

6. DOORGIFTE PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

Double T Haarmode kan jouw persoonsgegevens alleen delen met partijen die zij onder haar verantwoordelijkheid inschakelt bij het uitvoeren van haar dienstverlening(verwerkers). Double T Haarmode sluit met deze partijen een zogenaamde verwerkersovereenkomst teneinde te verzekeren dat deze derden jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de geldende regelgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Voor de opslag van data kan Double T Haarmode dienstverleners inschakelen die jouw persoonsgegevens opslaan op servers die zijn gelegen buiten de Europese Unie. Double T Haarmode zal van dergelijke opslagdiensten uitsluitend gebruik maken indien 1) deze derden zijn aangesloten bij het “U.S.-EU Privacy Shield Framework” en 2) kan worden gecontracteerd op grond van de zogenaamde “Modelclausules” om te voldoen aan de geschiktheids- en veiligheidsvereisten van de Richtlijn voor gegevensbescherming van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie.

Buiten deze omschreven gevallen verstrekt Double T Haarmode geen (persoons)gegevens aan derden, tenzij dit op grond van de wet verplicht is.

7. WEBSITES DERDEN

Dit Privacy & Cookie Statement is niet van toepassing op websites van derden. Bij deze derden kan je bijvoorbeeld denken aan partners van Double T Haarmode, sponsoren, leveranciers, adverteerders en social media kanalen. Op de websites van deze deden kan je terecht komen door te klikken op hyperlinks of social media buttons op de websites van Double T Haarmode. Double T Haarmode heeft geen invloed op de inhoud van websites van derden en/of de manier waarop deze derden en/of websites en/of hun beheerders persoonsgegevens verwerken. De websites van derden hebben een eigen privacy en cookie beleid, waarvoor Double T Haarmode niet verantwoordelijk is. Double T Haarmode adviseert dan ook het privacy beleid van deze derden zorgvuldig te lezen.

8. OPVRAGEN EN WISSEN PERSOONSGEGEVENS; INTREKKEN TOESTEMMING

Je kunt Double T Haarmode verzoeken om aan jou inzage te geven in jouw persoonsgegevens, deze te rectificeren, te wissen of de omvang van de verwerking daarvan te beperken. Tevens heb je het recht om bij Double T Haarmode bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens alsmede het recht om Double T Haarmode te verzoeken jouw gegeven aan jou over te dragen in een gangbare datastandaard. De contactgegevens van Double T Haarmode vind je onderaan dit Privacy & Cookie Statement.

Voor zover jij toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van updates, informatie en aanbiedingen, heb je altijd het recht om deze toestemming weer in te trekken door een e-mail te sturen naar doublethaarmode@hotmail.com. Ieder elektronisch bericht dat jij ontvangt van Double T Haarmode bevat de mogelijkheid om je af te melden voor de betreffende dienst, zoals nieuwsbrieven, updates, informatie of aanbiedingen ter zake door Double T Haarmode gevoerde activiteiten. Na afmelding ontvang jij geen informatie of aanbiedingen meer van Double T Haarmode.

Indien jij het niet eens bent met de manier waarop Double T Haarmode jouw verzoeken onder hoofdstuk 8 van dit Privacy & Cookie statement afhandelt, dan kan je een klacht indien bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. COOKIES

Op de website https://doublethaarmode.nl/ wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die met pagina’s van de website worden meegezonden en door uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Hieronder lees je welke cookies Double T Haarmode gebruikt en met welk doel dat gebeurt.

Functionele cookies
Functionele cookies worden gebruikt om de werking van de website te verbeteren, zoals het opslaan van jouw instellingen en voorkeuren. Een voorbeeld hiervan is dat zodra je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief/updates je bij een volgend bezoek aan de website de melding krijgt dat je je reeds hebt ingeschreven. Dit is om ervoor te zorgen dat je je niet tweemaal inschrijft.

Analytische cookies
Analytische cookies worden gebruikt om te analyseren op welke manier de website wordt gebruikt, op welke links wordt geklikt, vanuit welke delen van Nederland dit gebeurt, enzovoorts. Dit gebeurt enerzijds om de werking van de website te verbeteren en anderzijds om kennis te verzamelen over de interesses van de gebruikers van de website. Double T Haarmode gebruikt hiervoor Google Analytics. Double T Haarmode volgt de handleiding voor privacy-vriendelijk gebruik van Google Analytics zoals opgesteld door de Autoriteit Persoonsgegevens. Hieruit volgt onder meer dat Double T Haarmode een verwerkersovereenkomst heeft gesloten met Google op grond waarvan de Google Analytics cookies op de meest privacy-vriendelijke manier zijn ingesteld. Bovendien worden de laatste drie cijfers van ouw IP-adres niet meegestuurd naar Google en worden de Google Analytics gegevens niet gedeeld met Google.

Social Media Cookies
Jij kunt (onderdelen van) de website delen via social media, zoals Facebook, Twitter en Instagram. De websites van deze social media gebruiken cookies om dit mogelijk te maken. Deze websites van derden hebben een eigen privacy en cookie beleid, waarvoor Double T Haarmode niet verantwoordelijk is. Double T Haarmode adviseert je dan ook het privacy beleid van deze derden zorgvuldig te lezen.

10. WIJZIGING PRIVACY & COOKIE STATEMENT

Double T Haarmode heeft ten allen tijde het recht om dit Privacy & Cookie Statement eenzijdig te wijzigen. Double T Haarmode plaatste altijd de laatste wijzigingsdatum onder dit Privacy & Cookie Statement. Double T Haarmode raadt jou aan regelmatig te controleren of dit Privacy & Cookie Statement is gewijzigd.11. CONTACTGEGEVENS DOUBLE T HAARMODE

Indien je vragen hebt over dit Privacy & Cookie Statement, dan kun je contact opnemen met Double T Haarmode:

Double T Haarmode
In de Fuik 53
3192 HD Hoogvliet
Doublethaarmode@hotmail.com

23 mei 2018